A | A | A
Go to English site
Forsvarsminister Grete Faremo i politisk dialog med EUs Catherine Ashton og representanter fra NATO-land utenfor EU og kandidatland til EU. Foto: The Council of the European Union.Forsvarsminister Grete Faremo i politisk dialog med EUs Catherine Ashton og representanter fra NATO-land utenfor EU og kandidatland til EU. Foto: The Council of the European Union

I dialog med EU om forsvars- og sikkerhetspolitikk

Sist oppdatert: 29.06.2011 // I møte med EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, tok forsvarsminister Grete Faremo opp behovet for at EU utvikler et godt partnerskap for Norge og andre land som er med i NATO, men ikke i EU. Libya og EUs krisehåndteringsoperasjoner var også blant sakene som ble diskutert.

Tirsdag 28. juni inviterte EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, de syv landene som er NATO-, men ikke EU-medlemmer, eller kandidatland for medlemskap i EU til politisk dialog om forsvars- og sikkerhetspolitikk. I tillegg til Norges forsvarsminister Grete Faremo, var representanter fra Albania, Island, Kroatia, Makedonia, Montenegro og Tyrkia tilstede.

- EU blir en stadig viktigere aktør også på det utenriks- og sikkerhetspolitiske feltet samtidig som Norge og EU i stor grad har sammenfallende sikkerhetspolitiske interesser. Det er av gjensidig nytte å holde tett kontakt, sier Faremo.

Norge er tredjelandet med det tetteste forholdet til EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk, gjennom våre bidrag til EUs operasjoner. Norge har bidratt til både sivile og militære operasjoner hele ni ganger siden 2003 – sist med en fregatt i operasjon Atalanta i 2009 og 2010. Norge har også deltagelse i EUs stridsgruppekonsept, EU Battle Group, og deltagelse i EUs forsvarsbyrå (EDA).

Et viktig punkt for forsvarsministeren var å ta opp med EU hva som gjøres for å sikre et godt partnerskapskonsept for Norge og andre land som er med i NATO, men ikke i EU.

Bidrar i piratbekjempelse
Hovedsakene på agendaen for møtet var en gjennomgang av EUs krisehåndteringsoperasjoner samt samarbeid om kapabilitetsutvikling. EUs rolle i konflikten i Libya ble også diskutert.

I gjennomgangen av EUs krisehåndteringsoperasjoner var det særlig fokus på antipirat-operasjonen Atalanta i Adenbukta og utenfor kysten av Somalia, som Norge også har deltatt i.
- På møtet orienterte jeg om at vi også vil bidra i fortsettelsen av piratbekjempelsen i området. Norge sender et Orion maritimt overvåkningsfly til havområdene utenfor Øst-Afrika fra oktober til nyttår, sier Faremo. Overvåkningsflyet vil delta i NATO-operasjonen Ocean Shield.
- Det er viktig at den informasjonen vi får kan komme til nytt både for NATO og for Atalanta, sier Faremo.

Bedre samarbeid mellom EU og NATO
Et annet punkt på møteagendaen var hvordan kapabilitetsutvikling, altså samarbeid for å frembringe militære kapasiteter for å forbedre Europas krisehåndteringsevne. I europeisk sammenheng har dette tidligere i hovedsak foregått i NATO, nå står det også høyt på EUs agenda.

- Det er viktig å unngå duplisering mellom EU og NATO. I et lengre perspektiv håper vi at samarbeidet mellom de to organisasjonene vil bli stadig bedre og mer praktisk innrettet, sier Faremo.

Møtet med EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, er et fast format der ministre fra europeiske NATO-land som ikke er med i EU og kandidatland til medlemskap i EU møter Ashton til politisk dialog om sikkerhets- og forsvarspolitikk. Før Lisboa-traktaten trådte i kraft foregikk dette i det såkalte EU-troikaformatet med de samme landene, men da med EU-formannskapet som vertskap.


Kilde: Miriam Stackpole Dahl   |   Del på nettet   |   print