A | A | A
Go to English site
Foto: Terje Abusdal KS' Brusselkontor består av leder Åse Erdal (til høyre), Inger Oddrun Sverkmo og Einar Ekern. Foto: Terje Abusdal

Ivaretar norske kommuners interesser i Brussel

07.06.2010 // Norske kommuner har muligheter til å realisere ønsket politikk på mange områder hvis man bare finner riktig vei å gå og kjenner EØS-avtalen godt. Det sier Åse Erdal, som er leder av KS’ kontor i Brussel.

Kommunesektoren i Norge er tydelig påvirket av EU gjennom EØS-avtalen. En undersøkelse gjennomført av NIBR i 2008 viste at 73 prosent av sakene i de undersøkte kommunene hadde EØS-relevans, enten direkte relevans gjennom lovgivning og direktiver, eller indirekte gjennom for eksempel mulighet for deltakelse i programmer. EØS-avtalens påvirkning på de norske kommunene var også grunnen til at Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganiasjon, KS, etablerte et eget kontor i Brussel i 1993, forteller kontorets leder Åse Erdal.

- Vi jobber for å ivareta kommunenes interesser inn mot EU innenfor det rammeverket vi er en del av, sier Erdal. Hun forteller videre at mange gir uttrykk for at EØS-avtalen legger så mange begrensninger, men Erdal oppfatter det slik at kommunene har muligheter til å realisere ønsket politikk på mange områder hvis man bare finner riktig vei å gå og kjenner EØS-avtalen godt.

- På en del områder må man tenke politikkutvikling innen rammene av EØS-avtalen. Man må vite hvilke rammer som eksisterer og velge sin vei derfra, sier Erdal, som har jobbet ved kontoret helt siden oppstarten i 1993.

En del av europeisk partssamarbeid
Mye av arbeidet ved kontoret handler om å håndtere informasjon og kunnskap. Det arbeidet begrenser seg ikke til å formidle kunnskap og informasjon hjemover, men det handler også om å formidle norske interesser gjennom KS sine europeiske paraplyorganisasjoner CEMR, Det europeiske kommunal- og regionalrådet, og CEEP, som er den europeiske interesse- arbeidsgiverorganisasjonen for offentlig sektor og selskaper som leverer tjenester til det offentlige.

På KS sitt kontor i Brussel går også en del av tiden med til besøk fra Norge og til å delta på, og arrangere ulike kurs og konferanser. Sist i rekken av besøk var en delegasjon fra KS Bedrift, som er den dominerende interesseorganisasjonen for selskaper som leverer tjenester til det offentlige og en selvstendig, medlemsstyrt del av KS. En delegasjon fra KS Bedrift gjennomførte 25. og 26. mai en konferanse der deltakerne fikk et innblikk i Norges forhold til EU og muligheter for påvirkning. KS Bedrift er også representert i CEEP. CEEP er en del av den sosiale dialogen i EU, og høres blant annet på direktivforslag på lik linje med representanter for de andre partene i det europeiske arbeidslivet.

I løpet av KS Bedrift sin konferanse i Brussel fikk deltakerne også mer fagspesifikk informasjon om de fire fagfeltene energi, avfall, havn og helse.
Avfall er et av de saksfeltene som er ekstra aktuell for KS sitt arbeid i Brussel for øyeblikket.

Elektronisk- og elektrisk avfall
I Norge er det kommunene som er ansvarlig for avfall, og de blir dermed også påvirket av direktivet om elektronisk- og elektrisk avfall, som nå er til behandling i Europaparlamentet og som skal stemmes over i parlamentets plenumssesjon før sommerferien i år.

- Logikken bak direktivet er at den som forurenser også skal betale for kostnadene med avfallet, men i Norge har implementeringen av direktivet skapt problemer fordi flere produsenter har tatt for lite ansvar for kostnadene knyttet til håndteringen gjennom blant annet informasjon og innsamling, sier Erdal. Hun mener det er et problem at kommunene tar en alt for stor del av kostnadene med dette arbeidet.
- Mange andre europeiske land har hatt de samme utfordringene, men problemene med implementering har vært spesielt utfordrende i Norge fordi produsentene slipper for billig unna, mener Erdal.

KS jobber nå sammen med sine europeiske paraplyorganisasjoner for å påvirke beslutningen i Europaparlamentet og for å lage et system som gjør at kommunene ikke blir sittende igjen med regningen.

Kvaliteten på argumentene er avgjørende
I Brussel er de tre ansatte ved KS sitt kontor samlokalisert med 15 andre lands nasjonale kommunesammenslutninger, samt deres paraplyorganisasjon CEMR. Åse Erdal forteller at samarbeidet med de to europeiske paraplyorganisasjonene er veldig nyttig også for en organisasjon fra et land som ikke er medlem av EU.

- Det finnes ingen uvilje til å samarbeide med oss selv om vi representerer et land som ikke er medlem av EU, men KS's søsterorganisasjoner har liten kunnskap om EØS-avtalen og vårt forhold til EU. Vi bruker enhver anledning til å minne om EØS-avtalen, og jeg opplever ofte at det er kvaliteten på argumentene som er det avgjørende, ikke hvor det kommer fra, sier Erdal.


Kilde: Aina Kristiansen   |   Del på nettet   |   print