A | A | A
Go to English site
Foto: Berit Roald, Scanpix.Foto: Berit Roald, Scanpix

Kjemper videre mot ESA om sosial dumping

Sist oppdatert: 01.07.2011 // ESA avga 29. juni 2011 en ”Reasoned opinion” om at forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er i strid med EØS-avtalen. - ESAs synspunkter i saken har lenge vært kjent, og det er derfor ikke veldig overraskende at avgjørelsen ble som den ble. Det er likevel skuffende at ESA ikke har fulgt den norske argumentasjonen i saken, sier statsråd Hanne Bjurstrøm

I etterkant av Rüffert-dommen fra EU-domstolen i 2008, har ESA gransket forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, fordi den har likhetstrekk med reguleringen som gjaldt i Tyskland, og som EU-domstolen ikke godkjente i Rüffert-dommen.  

Forskriften sier at arbeidstakere som utfører arbeid som det offentlige setter ut på anbud skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er vanlig for vedkommende sted og yrke. 

- Dette er en svært viktig sak, og det er uakseptabelt at myndighetene ikke skal kunne gå foran som et godt eksempel når det gjelder å hindre sosial dumping. Sakene som har vært omtalt i media tidligere i vår om sosial dumping når det offentlige har satt ut oppdrag på anbud, illustrerer viktigheten av å ha en slik regulering som ESA nå sier er ulovlig. ESAs avgjørelse vil bli nøye gjennomgått med tanke på hvordan vi skal forholde oss videre i saken. ESA gir oss to måneder på å rette forholdene som strider mot EØS-regelverket, dvs. 29. august. Vi vil i første omgang be om utsatt frist fra ESA for å kunne vurdere saken grundig, sier statsråden i en pressemelding.


Kilde: Arbeidsdepartementet   |   Del på nettet   |   print