A | A | A
Go to English site
Foto: Nærings- og handelsdepartementetKommissær for det indre marked, Michel Barnier, besøkte Norge fredag 4. mars. Her får han den offisielle VM-genseren av finansminister Sigbjørn Johnsen og næringsminister Trond Giske. Foto: Nærings- og handelsdepartementet

Barnier i Norge for å diskutere det indre marked

Sist oppdatert: 07.03.2011 // Kommissær Michel Barnier, ansvarlig for det indre marked og tjenester, møtte arbeidslivets parter og representanter fra forvaltningen under sitt besøk i Oslo 4. mars. Kommissæren ønsket å få synspunkter på arbeidet med å modernisere og revitalisere det indre marked.

Dersom lovverket gjennomføres og håndheves riktig, og næringslivet og innbyggerne utnytter rettighetene og mulighetene fullt ut, mener Europakommisjonen at vi kan få en økonomisk vekst på to til fire prosent i EØS. Nærings- og handelsminister Trond Giske var vertskap for møtet, der FNO, HSH, KS, LO, NHO, UNIO, YS og Norges rederiforbund presenterte sine prioriteringer og råd. 

Barnier nevnte satsing på et digitalt indre marked, fremme av mobilitet mellom landene, støtte til små- og mellomstore bedrifter, tiltak for produktsikkerhet og styrking av immaterielle rettigheter som sentrale elementer i Kommisjonens kommende handlingsplan om det indre marked (Single Market Act).  

Photo: Nærings- og handelsdepartementetPhoto: Nærings- og handelsdepartementet

Handlingsplanen har vært på fire måneders offentlig høring i EØS. Kommisjonen går gjennom innspillene og vil de nærmeste månedene utarbeide en handlingsplan med om lag 12 prioriteringer som skal gjennomføres til 20-årsjubileet for etableringen av det indre marked i 2012. Statsråd Giske understreket at Norge vil delta i det videre arbeidet med ”Single Market Act”. 

I forlengelsen av møtet med kommissær Barnier arrangerte NHD et møte mellom direktør Emer Daly fra Europakommisjonen og deler av norsk forvaltning som til daglig arbeider med indre markedssaker. President i Eftas overvåkingsorgan, Per Sanderud, deltok også. Tema for møtet var de praktiske konsekvensene og den videre oppfølgingen av handlingsplanen. Det er ventet at det endelige forslaget til handlingsplan kan vedtas i EU i løpet av mai 2011.

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil presentere skriftlige kommentarer til handlingsplanen til Kommisjonen. EØS-/Efta-landene vil også gi en felles kommentar.


Kilde: Utenriksdepartementet   |   Del på nettet   |   print