A | A | A
Go to English site
Foto: morgueFileFoto: morgueFile

Matparalleller mellom Norge og EU

Sist oppdatert: 18.10.2010 // Matens ferd fra bonde til bord ble drøftet på Europakommisjonens dagsseminar 'For a competitive food chain in Europe’ 14. oktober. Også i Norge er maktforholdene i matkjeden på dagsordenen, og blir utredet av Steensnæs-utvalget.

Europakommisjonen avholdt 14. oktober endagskonferansen ’For a competitive food supply chain in Europe’ i Brussel. Konferansen fokuserte på et styrket jordbruk for å oppnå en konkuransedyktig europeisk matkjede. Dessuten ble Europa 2020-strategien for smart, baerekraftig og inkluderende vekst diskutert fra perspektivet til aktører i matkjeden. Konferansen viste bredden i EUs arbeid med verdikjeden for mat, og hadde representanter fra alle leddene i matkjeden. Blant andre var den internasjonale matvarekjeden TESCO og Næringsmiddelindustriorganisasjonen i EU CIAA representert.

Parallelle problemstillinger utredes i Steensnæs-utvalget

Matkjedeutvalget i Norge, som ledes av tidligere statsråd og parlamentarisk leder i KrF Einar Steensnæs, arbeider med mange av de samme temaene som ble drøftet i Brussel 14. oktober. Utvalget ble nedsatt tidligere i år for å kartlegge styrkeforholdene i den norske matvarekjeden. Matkjedeutvalget skal foreslå tiltak som ivaretar forbrukernes interesser med tanke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet. Det overordnede formålet for utredningen er effektiv bruk av samfunnets ressurser.
- Endringen i dagligvaremarkedet i Norge er sammenlignbar med det som skjer i en rekke andre land i Europa, sier Ola Hedstein, fungerende sekretær for utvalget. Han forteller at utvalget ser etter allmenngyldige forhold i europeiske daglivaremarkeder som kan la seg overføre til norske forhold.

Studietur til Brussel

 Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk påpekte ved lanseringen av utvalget i februar at fordeling av marginer i matmarketdet har skapt bekymring i EU.
- Fall i pris til bonden på mange viktige jordbruksprodukter har ikke ført til samme fall i prisen i butikkene, sa Brekk om matvarekjeden i Europa. Han poengterte videre at utvalgets arbeid skal samordnes med det arbeidet som gjøres internasjonalt om matvarekjeden. Utvalget besøkte tidligere i år Brussel for å å møte representanter fra Europakommisjonen og de ulike aktørene i matvaresektoren i EU.


Kilde: Gunn Benjaminsen   |   Del på nettet   |   print

Visste du at...

  • NorgesGruppen, Forbrukersamvirket, Ica og Reitangruppen står for over 99 prosent av dagligvareomsetningen i Norge. Det plasserer oss i europatoppen når det gjelder konsentrasjon av kjedemakt.
  • I Storbritannia har konkuransemyndighetene allerede utført en utredning og vedtatt et regelverk for å kontrollere maktforholdene i dagligvarebransjen
  • Matkjedeutvalget i Norge er satt sammen av 15 medlemmer fra forskjellige sider av matvarebransjen. Blant andre er Bondelaget, Forbrukerrådet og Coop Norge representert i utvalget
  • Europakommisjonen har satt søkelyset på ressurseffektivitet i deres 2020-strategi for å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende veskt.