A | A | A
Go to English site
Foto: Thomas Bore Olsen/UiSDan D. Daatland er godt fonøyd med prisen. Foto: Thomas Bore Olsen/UiS

Norsk prosjekt vant europeisk pris

03.06.2010 // Prosjektet Learning Migration, koordinert av Universitetet i Stavanger var en av vinnerne av den europeiske prisen for livslang læring 2010. Gjennom prosjektet ble det etablert et europeisk samarbeid mellom ulike institusjoner innenfor migrasjon og interkulturelle relasjoner.

Seks EU-finansierte utdanningsprosjekter ble i mai utnevnt som vinnere av den europeiske prisen for livslang læring 2010. Blant vinnerne var prosjektet Learning Migration, ledet av Universitetet i Stavanger (UiS). Gjennom prosjektet ble det etablert et nettbasert rammeverk for et mer effektivt samarbeid innenfor migrasjon og interkulturelle relasjoner, mellom 170 ulike institusjoner fra 19 land.

Stort og faglig bredt nettverk
Førsteamanuensis Dan D. Daatland ved UiS koordinerte prosjektet som pågikk i perioden 2005 til 2008. Han er godt fornøyd med tildelingen av prisen, og mener at Learning Migration vant for å ha etablert et stort og faglig bredt nettverk.

- Jeg tror også at vi gjennom prosjektet har klart å frembringe varige resultater ved å utvikle et rammeverk for at samarbeidspartnerne kan skape egne prosjekter, sier Daatland.

Prosjektet ble finansiert av EU-programmet Comenius, som er rettet mot barnehager, skoler og høyskoleverk, og som er ett av sektorprogrammene innen EUs program for livslang læring. Nettverket som ble etablert gjennom Learning Migration var det største innen Comenius-programmet.

En bitteliten Oscar
Prisen ble delt ut under en utdanningskonferanse i Barcelona, hvor Daatland selv var til stede og kunne motta den. For ham var det som å vinne en bitteliten Oscar.

- Prisen gir oss inspirasjon som vi tar med oss inn et nytt europeisk nettverk, Nightingale, et prosjekt som handler om bruk av mentorer i integreringsarbeid, sier Daatland.

Ifølge Kommisjonen er vinnerne av prisen svært gode eksempler på hva man kan oppnå ved å jobbe sammen på tvers av landegrensene med promotering av læring for alle, uansett alder og sosial bakgrunn.

- De seks vinnerprosjektene kan være stolte av å ha bidratt positivt i det europeiske året for fattigdomsbekjempelse og sosial inkludering, sa kommissær for utdanning, kultur, språklig mangfold og ungdom, Androulla Vassiliou.


Kilde: Marte Tvinnereim   |   Del på nettet   |   print