A | A | A
Go to English site

Nytt magasin om norsk deltakelse i EUs programmer og byråer

Sist oppdatert: 20.12.2010 // Gjennom EØS-avtalen og andre avtaler deltar Norge i dag i 19 EU-programmer og i 26 av EUs byråer. For å øke kjennskapen til omfanget og bredden av den norske deltakelsen, har EU-delegasjonen laget et magasin med eksempler på hva program- og byrådeltakelsen innebærer i praksis.

Gjennom EØS-avtalen har Norge siden 1990-tallet deltatt på lik linje med EUs medlemsland i mange av EUs programmer. Vi deltar i ulike programmer på områder som ungdom, miljø, folkehelse, transport og likestilling. Det gir norsk ungdom, norske forskere, organisasjoner, institusjoner og myndigheter tilgang til metode- og kunnskapsutvikling som skjer innenfor rammen av EU.

EU har også opprettet en rekke såkalte byråer som utfører tekniske, vitenskapelige og forvaltningsmessige oppgaver. Byråene bistår EU og medlemslandene i deres arbeid ved å tilby informasjon og faglige vurderinger. Byråene får en stadig viktigere rolle i forvaltning av eksisterende politikk og bistår i utformingen av ny politikk. Derfor legger Norge stor vekt på å delta i relevante byråer.

I magasinet "Bredt og aktivt: Norsk deltakelse i EUs byråer og programmer i praksis" møter du mennesker som forteller om sine opplevelser og erfaringer enten det er snakk om deltakelse i EU-prosjekter, mottak av midler til å realisere planer, utveksling,  kunnskapsutveksling og samarbeid. Vi har også intervjuet norske representanter som sitter i styrende organer og nasjonale eksperter som jobber i EUs byråer. Magasinet inneholder også en oversikt over alle byråene og programmene vi deltar i per i dag.

Nettversjon av magasinet kan lastes ned her (pdf). 

 

 

 


Kilde: Miriam Stackpole Dahl   |   Del på nettet   |   print