A | A | A
Go to English site
Foto: Marte Tvinnereim/EU-delegasjonenStatssekretær Heidi Sørensen og kollega Torbjørn Lange fra Miljøvernsdepartementet i panelt under Green Week. Foto: Marte Tvinnereim/EU-delegasjonen

Norsk naturmangfoldlov får internasjonal oppmerksomhet

04.06.2010 // Statssekretær i Miljøvernsdepartementet Heidi Sørensen holdt et innlegg om den norske naturmangfoldloven under miljøkonferansen Green Week i Brussel denne uken. - Kjempespennende at loven blir lagt merke til internasjonalt, sa Sørensen etter presentasjonen.

Under miljøkonferansen Green Week som ble arrangert i Brussel 1.- 4. juni, holdt statssekretær i Miljøvernsdepartementet Heidi Sørensen, sammen med avdelingsdirektør Torbjørn Lange, et innlegg om den norske naturmangfoldloven som trådte i kraft 1. juli 2009. Innlegget ble holdt under en sesjon som omhandlet hva man skal gjøre videre etter at målsetningene for å hindre tap av naturmangfoldet ikke ble nådd i 2010.

Foto: Marte Tvinnereim/EU-delegasjonenFoto: Marte Tvinnereim/EU-delegasjonen

Viktigste norske lov om natur
I sin presentasjon la Sørensen vekt på betydningen av en ny tilnærming for å stoppe tapet av naturmangfoldet. Natur må beskyttes utenfor verneområder og hensyn må tas av alle sektorer. Hun beskrev naturmangfoldloven som den viktigste loven som er laget i Norge om natur.

- Å få på plass denne loven, er det mest spennende jeg har gjort som politiker, uttalte Sørensen etter presentasjonen.

Det som gjør loven spesiell i internasjonal sammenheng er at den både omfatter bærekraftig bruk og vern. I EU har man i stor grad fokusert på vern, men Sørensen forklarte at det er viktig å se regler om bruk og vern i sammenheng når man skal ta vare på naturmangfoldet. Fra norsk side håper man at loven kan bidra til å gjøre EU mer proaktive i forhold til bærekraftig bruk og vern i Europa og i en global sammenheng.

Første gang Norge ble invitert
Det var første gang Norge ble invitert til den årlige miljøkoferansen Green Week.  Utgangspunktet for årets konferanse var FNs Naturmangfoldår i 2010 og det tiende partsmøtet for konvensjonen om biologisk mangfold som avholdes i Nagoya, Japan senere i år. Statssekretæren synes det var positivt å bli invitert.

- Det at en norsk lov blir lagt så godt merke til internasjonalt, og at vi får lov til å presentere den her synes jeg er kjempespennende, sa Sørensen

Under sesjonen forklarte hun at et viktig element i forbindelse med en slik lov er at man må ha bred politisk støtte for at man skal kunne implementere loven på en god måte. Politisk enighet er en av grunnene til at man har fått til dette i Norge.

- Arbeidet med loven var krevende, men det var bred enighet i Stortinget da den ble vedtatt, sa Sørensen. Nå er det gjennomføringen det står på.

Møter med Europaparlamentet, Belgia og Kommisjonen
Statssekretæren hadde ellers et variert program under sitt besøk i Brussel. I tillegg til å holde et innlegg under en av sesjonene i programmet for Green Week hadde hun bilaterale møter, blant annet med parlamentarikeren Gerben Jan Gerbrandy fra ALDE (de liberale), den flamske miljøvernsministeren Joke Schauvliege og lederen av kabinettet til miljøkommissær Potocnik. Tema for møtene var aktuelle spørsmål knyttet til naturmangfold og de internasjonale klimaforhandlingene.


Kilde: Marte Tvinnereim   |   Del på nettet   |   print