A | A | A
Go to English site

Uken som var

Publisert 04.12.2007 // 

Bergen og Kommisjonen har samme syn på hooligans, Belgia spør seg om de vil få regjering før regjeringsperioden er over, og mens Nederland har beste ”information highway” har Hellas verste ”information krøttersti”.

Les mer >

Publisert 28.11.2007 // 

En frittalende tidligere ambassadør, en forbannet kandidat til borgermester i London, en MEP og horder av bloggere utgjør en høyst uvanlig allianse for å hindre en usbekisk milliardær fra å kjøpe opp Arsenal.

Les mer >

Publisert 27.11.2007 // 

Fogh-Rasmussen gir danskene et valg – om enn ikke om den nye traktaten, Norge på pallen i ”hvem er rikest”-kåring, og car pooling er ut, mens jet pooling er in.

Les mer >

Publisert 20.11.2007 // 

Heller stor enn sterk, har ofte vært beskrivende for briters syn på EU. Utenriksminister David Miliband føyer seg inn i rekken og åpner for EU-medlemskap langt utenfor Europas grenser.

Les mer >

Publisert 12.11.2007 // 

De har det ikke lett, de europeiske høyreekstreme: Det er problematisk for utlendinger å samarbeide innad i en partigruppe mot utlendinger.

Les mer >

Publisert 30.10.2007 // 

EU er verdens mest populære stormakt. Det gjelder også i Norge og i Finland, til tross for at Kommisjonen trekker Finland for retten for brudd på snusforbudet.

Les mer >

Publisert 23.10.2007 // 

Hingster og turtelduer, samt sorte får har hatt en tøff uke. Bedre er det ikke på stillehavsøyene som Kommisjonen vil oversvømme med bistand.

Les mer >

Publisert 16.10.2007 // 

Neifolk foretrekker Facebook, mens gjør EU det best på Youtube. Ikke rart kommissær Reding vil ha mer bredbånd i EU. Et mer mislykket forsøk på nytenkning med høringsdokumenter gjør derimot folk fargeblinde.

Les mer >

Publisert 09.10.2007 // 

EU tar med Norge, men ikke Tyrkia – i hvert fall når vi snakker penger. Det er tvilsomt at dette har sammenheng med at norske familier ligner mest på EU-familier, hvor det nå snart er flere skilsmisser enn bryllup. Derimot ser det ut for at land som stemmer nei til EU får flere barn. Det skjedde i uken som var.

Les mer >

Publisert 02.10.2007 // 

Polen er i ferd med å gå fri for polakker, varsler Verdensbanken. Den polske valgkampen er derfor lagt til Storbritannia. Kanskje det fører til mindre korrupsjon, ettersom Transparancy International mener det blir mindre korrupsjon jo nærmere et land står EU og jo lengre unna det står Russland.

Les mer >