A | A | A
Go to English site
okt
17
okt
-18
Dato:  17. oktober 2011 - 18. oktober 2011
Sted: Norge

EUs fiskerikommissær besøker Norge

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under et møte med EUs fiskerikommissær Maria Damanaki i Brussel juni 2010. Foto: European Union.Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under et møte med EUs fiskerikommissær Maria Damanaki i Brussel juni 2010. Foto: European Union

EUs fiskerikommissær Maria Damanaki møter fiskeriministeren, utenriksministeren og miljøvernministeren når hun kommer til Norge 17.-18. oktober

Mandag møter fiskerikommissæren miljøvernminister Erik Solheim og utenriksminister Jonas Gahr Støre i Oslo. Hovedtema for møtene er henholdsvis arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner og nordområdene.
 
Samme dag besøker kommissær Damanaki og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen Fiskeridirektoratet og Havforskingsinstituttet i Bergen, for å bli orientert om marin forsking, rådgiving og forvaltning knytt til bærekraft i norsk fiskeri og havbruk.  Tirsdag har Berg-Hansen og Damanaki politiske samtaler om saker av felles interesse innanfor fiskeri og havbruk. Oppholdet avsluttes med avslutter med et besøk i fiskerikommunen Austevoll.

Ansvarlig fagråd ved EU-delegasjonen er Rune Dragset, , + 32 499 53 36 11.

Mer informasjon og kontaktinformasjon for pressen på Fiskeri- og kystdepartementets nettsider. 

 


Del på nettet   |   print