A | A | A
Go to English site
jul
06
jul
-07
Dato:  6. juli 2011 - 7. juli 2011
Sted: Brussel

Statssekretær Roger Ingebrigtsen til Brussel

Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet besøker Brussel 6. og 7. juli. På programmet står utviklingen i det europeiske forsvarsmarkedet, inkludert direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

Under oppholdet i Brussel skal statssekretær Ingebrigtsen blant annet ha møter med EFTAs overvåkingsorgan (ESA), Det europeiske forsvarsbyrået (EDA) og Europakommisjonen.

I tillegg skal Ingebrigtsen ha politiske samtaler med kabinettsjef Olivier Guersent i Generaldirektoratet for det indre marked og tjenester (DG Markt).

Ansvarlig fagråd ved EU-delegasjonen er assisterende forsvarsråd Hans Jørgen Johansen, telefon +32 (0) 2 238 74 86, e-post: .


Del på nettet   |   print