A | A | A
Go to English site

Mediepolitikk

Foto: Foto: EC Audiovisual ServiceEUs medieprogram har som mål å styrke europeisk audiovisuell produksjon og konkurranseevne. Foto: Foto: EC Audiovisual Service

Sist oppdatert: 23.03.2009 // Målet for EUs medieprogram er å medvirke til et sterkere felles europeisk marked for audiovisuelle tjenester. Programmet skal supplere nasjonale og regionale tiltak i EØS-området.

Medieprogrammet vektlegger prosjekter i stater og regioner med lav produksjonskapasitet, der det språklige og geografiske nedslagsfeltet anses som smalt. Programmet legger i tillegg vekt på hensynet til uavhengige produsenter og distributører, men også behovet for å styrke konkurranseevnen til europeisk audiovisuell industri og hensynet til kulturarven.

”Media 2007”-  nytt program for 2007-2013
”Media 2007” avløste 1. januar 2007 programmene ”Media Plus” og ”Media utdanning”. Programmet strekker seg til 2013, og omfatter utvikling, utdanning, distribusjon og markedsføring. Formålet er å fremme europeiske audiovisuelle (AV) produksjoner både i Europa og internasjonalt, og å fremme den europeiske AV-industriens konkurranseevne. Et samlet beløp på € 756 millioner er avsatt for perioden 2007-2013.

”Media Plus” hadde for 2006 et budsjett på 89 millioner euro, hvorav Norge bidro med et tillegg på ca 14, 6 millioner kroner.

Et forslag til endring i TV-direktivet ble foreslått av Kommisjonen i 2005 og vil sannsynligvis bli vedtatt i løpet av 2007. Direktivets virkeområde skal ikke bare gjelde TV, men utvides til å omfatte ikke-lineære tjenester, dvs selvvalgstjenester der seerne selv velger hva de vil se, hvor og når. Gjeldende regler om innholdet i TV-reklame skal også gjelde slike tjenester. Direktivet er av stor interesse for Norge. På flere områder har Norge sammenfallende interesser med de nordiske medlemslandene. 

Norges deltagelse
Norge deltar i Mediaprogrammet gjennom EØS-avtalen. Den norske kontingenten er på 1,9 millioner euro. Kultur og kirkedepartementet har det overordnede ansvaret for Norges deltagelse i programmet. Norske myndigheter deltar i EUs forvaltingskomité for programmet.

Norsk Filmfond er tildelt det nasjonale ansvaret for informasjon om og forvaltning av Mediaprogrammet i Norge.

Kontakt ansvarlig fagråd ved EU-delegasjonen Ingveig Astad: , tlf +32 (0) 2 238 74 74.

(Oppdatert januar 2010)


Del på nettet   |   print