A | A | A
Go to English site

Historikk og bakgrunn

Schengen 080329 flyplass passkontroll.jpg

Schengen er navnet på en liten by i Luxembourg - på grensen mellom Frankrike, Luxembourg og Tyskland. Det var nettopp i denne byen at den første Schengen-avtalen ble underskrevet i 1985.

Schengen-samarbeidet ble utviklet av Frankrike, Tyskland og BeNeLux-landene på 1980- og 1990- tallet. Det var i begynnelsen et mellomstatlig samarbeid, som fant sted utenfor EU.  Formålet med Schengen-samarbeidet var å sette fart på gjennomføringen av den frie bevegligheten av personer og varer mellom landene. Selv om samarbeidet ble utviklet utenfor EU, var målsetningen likevel at det skulle tas inn i EU-samarbeidet. I sluttspurten av EUs forhandlinger om Amsterdam-traktaten i 1997 ble det bestemt å integrere Schengen-samarbeidet i EU. Dette skjedde gjennom den såkalte ”Schengen-protokollen”. For de to landene som ikke var medlem av EU, Norge og Island, stadfestet protokollen at EU var innstilt på å videreføre Schengen-samarbeidet. Det måtte imidlertid finnes nye institusjonelle løsninger. Disse måtte bl.a. sikre Island og Norges behov for deltakelse og EUs behov for institusjonelt autonomi. I tillegg fikk Storbritannia og Irland bekreftet at de kunne fortsette å stå utenfor Schengen-samarbeidet dersom de ønsket dette.


Hvorfor ble Norge med i Schengen?
På midten av 1950-tallet opprettet de nordiske land en passunion. Dette innebar at de fem nordiske landene utgjorde et reisefrihetsområde, der kontrollen på de indre grenser var avskaffet. Samtidig skjerpet man kontrollen på den ytre grensen. Da Danmark i 1994 søkte om observatørstatus i Schengen med sikte på medlemskap, innebar det at det ikke ville være mulig å videreføre den nordiske passunionen uten at samtlige nordiske land ble knyttet til Schengen-samarbeidet. Også Sverige og Finland som ble medlem av EU i 1995, søkte om å tiltre Schengen-samarbeidet. De nordiske land bestemte derfor sammen å søke medlemskap i Schengen. Fra 1996 var Norge observatør i Schengen. Da Schengen-regelverket ble integrert i EU med Amsterdam-traktaten inngikk Norge en avtale med EU. Disse forhandlingene dreide seg hovedsakelig om de institusjonelle rammene for hvordan Norges Schengen-deltakelse kunne videreføres i forhold til EU.

Her er vår Schengen assosieringsavtale.


 


Kilde: Dag Egil Adamsen   |   Del på nettet   |   print