Politikkområder

Handelspolitikk

Norge er del av EUs indre marked. EØS er ikke en tollunion, og derfor faller handelspolitikk i forhold til tredjeland utenfor EØS-avtalen. Men for Norge har det vært viktig med tett kontakt med EU, som vår viktigste handelspartner, også i WTO-forhandlingene.

05.09.2006 ::
Norge har en liten og åpen økonomi som er svært avhengig av internasjonal handel. Import og eksport utgjør over halvparten av Norges BNP.

Både for Norge og for EU er internasjonale relasjoner viktig, og den økende økonomiske og politiske globaliseringen reiser spørsmål av felles interesse. Gjennom EØS-deltagelsen er Norge med på mye av det økonomiske samarbeidet i EU. EØS-avtalen gir adgang til et marked med fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer. Om lag 75 prosent av Norges handel er med EU. Både Norge og EU har basert sin handelspolitikk på regler og avtaler utarbeidet i WTO.

Foto: Europakommisjonens Audiovisuelle Service

Sammen med Island, Lichtenstein og Sveits er Norge medlem i EFTA, det europeiske frihandelsforbund (European Free Trade Association). EFTA spiller en aktiv rolle i den daglige administrasjonen av EØS-avtalen og i utviklingen av handelsavtaler med tredjeland.

EUs relasjoner med tredjeland over hele verden har utviklet seg raskt, spesielt i form av ulike samarbeidsavtaler. Slike avtaler har EU inngått med for eksempel Middelhavsregionen, regionale grupper i Asia (ASEAN og ASEM) og Latin-Amerika. Forholdet til USA har blitt styrket gjennom etableringen av det Transatlantiske Økonomiske Partnerskap (TEP) – (se nettsidene til DG External Relations og  Office of the US Trade Representative.)
Både EU og EFTA har hatt en dynamisk utvikling når det gjelder handelsavtaler med tredjeland. EFTA har nå 15 frihandelsavtaler med land i Europa, Afrika, Amerika og Asia.

(September 2006)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Foto: Europakommisjonens Audiovisuelle Service

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007