A | A | A
Go to English site
Photo: Europakommisjonen: Audiovisual ServicesPhoto: Europakommisjonen: Audiovisual Services
Last updated: 30.05.2011 //

Tre viktige konsultasjoner om utviklingen av den neste forsknings- og innovasjonssatsingen til EU etter 2013 blir holdt i 2011. - Det er knyttet stor spenning til hva som skal ta over etter det nåværende syvende rammeprogrammet for forskning, som også Norge deltar i, sier forskningsråd Erik Yssen ved EU-delegasjonen.

Read more
Photo: EU-delegasjonen
Last updated: 30.05.2011 //

I mars var Ørjan Karlsson fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på oppdrag i Japan som del av et EU-team. Her skriver han om møtet med katastrofen, japansk forretningskultur og den paradoksale utfordringen med å identifisere rett mottaker for europeisk bistand. Ørjan Karlsson er månedens penn hos EU-delegasjonen.

Read more
Photo: Rasmus Sandvoll Weschke
Last updated: 30.05.2011 //

- Norge har et klart ønske om å spille en aktiv rolle i den euroatlantiske sikkerhetspolitikken, sier Robin Allers ved Institutt for forsvarsstudier. Derfor arrangerte de for første gang et seminar i samarbeid med sin tyske samarbeidspartner i Brussel.

Read more
Photo: EC audiovisual services
30.05.2011 //

Norge støtter opp om EUs ambisjoner om ressurseffektiv økonomi i Europa. Det påpeker miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i et brev til miljøkommissær Janez Potočnik. Brevet er et innspill til EUs offentlige høring om etableringen av et veikart mot et ressurseffektivt Europa.

Read more
Photo: EU-delegasjonen
Last updated: 01.06.2011 //

Den norske EU-delegasjonen holder stengt torsdag 2. og fredag 3. juni grunnet Kristi Himmelfartsdag og at EUs institusjoner holder stengt også fredag.

Read more
Photo: Morguefile td2
01.06.2011 //

Forvaltning av europeisk skog stod på agendaen under den grønne uken i Brussel 23.-27. mai. Om noen uker inviterer norske myndigheter til ministerkonferanse om beskyttelse av Europas skoger i Oslo.

Read more
Photo: Esben Johansen

Finansminister Sigbjørn Johnsen møter den polske finansministeren Jacek Rostowski i Warszawa.

Read more
Photo: Fundacja Karpacka – Polska
Last updated: 30.05.2011 //

Fristen for å gjøre ferdig prosjekter for programperioden 2004-2009 gikk ut 30. april i år. Da var 1067 prosjekter gjennomført i mottakerlandene. 100 prosjekter har fått forlenget frist.

Read more
Photo: http://ec.europa.eu, @ European Union, 1995-2011
Last updated: 30.05.2011 //

Europakommisjonen presenterte 25.mai sitt forslag til ny naboskapsstrategi. Dokumentet tar for seg både det sørlige og østlige naboskap og skal være rammeverket for hvordan EU skal utvikle samarbeidet med sine naboland fremover.

Read more