A | A | A
Go to English site
Veier i Norge Photo: Wikimedia CommonsPhoto: Wikimedia Commons

EU satser på infrastruktur i Nord Europa

Last updated: 23.10.2009 // Under en konferanse om fremtidig transeuropeisk transportnettverk lanserte EU-kommisjonen denne uken et initiativ for å fremme transportforbindelser i Nord Europa.

Initiativet, som er etablert under navnet Nordlig dimensjon partnerskap for transport og logistikk, har til formål å forbedre sentrale transnasjonale transportforbindelser, og samtidig fremme bærekraftig økonomisk vekst i regionen.

I forlengelsen av det initierte partnerskapet ble det også undertegnet en intensjonserklæring av representanter fra EU-kommisjonen, Norge, Russland, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen, Sverige og Hviterussland. Partnerskapets første oppgave vil være å lage en utredning over prosjektområder med felles interesse.

Ved lanseringen understreket Åsa Torstensson, nærings, energi -  og kommunikasjonsminister i Sverige og representant for det svenske formannskapet, at de lange avstander innen regionen så vel som til sentrale markeder utgjør store utfordringer for transportsektoren i Nord Europa. - Lanseringen av partnerskapet danner et meget lovende utgangspunkt for en felles tilnærming til de tiltak og prosjekter som nødvendigvis må iverksettes for å bedre infrastrukturen som knytter landene i den nordlige region sammen, la hun til.

For mer informasjon om EUs politikk under den Nordlige dimensjon, se her. For mer informasjon om EUs fremtidige transportforbindelser, se her.


Source: Victoria Braathen (Nord-Norges Europa kontor)   |   Share on your network   |   print