A | A | A
Go to English site

- Jeg ”kler på” danske parlamentarikere

Last updated: 04.06.2009 // Norske Ida Margrethe Hjeltnes Svensen er utsendt som praktikant fra det danske Folketing og jobber med å forberede danske Folketingsrepresentanter på EU-saker. – Det er jeg som ”kler på” parlamentarikerne i København slik at de forstår prosessene her i Brussel, sier Svensen.

Norske Ida Margrethe Hjeltnes Svensen jobber som praktikant for det danske Folketing i Europaparlamentet. Foto: Eivind André Evensen

- Jeg studerte ved Lund i sør-Sverige og bodde i København. Her jobbet jeg først som studentmedhjelper i Folketingets EU-opplysning, deretter i en tremåneders praktikantstilling ved Folketingets EU-sekreteriat, hvor jeg hjalp til tre ganger i uken utenom studiene. Deretter fikk jeg en seksmåneders kontrakt her i Europaparlamentet. Det var et naturlig skritt videre, forteller Svensen.

Folketingets representantskontor var det første av sitt slag i EU. Siden ordningen ble introdusert i 1994 har samtlige av EUs medlemsstater kopiert det danske eksempelet. Representantskontorets funksjon er å sende hjem EU-rapporter til Folketingets komitéer, særlig Europautvalget.

Europautvalgets arbeid er sentralt i Danmarks EU-politikk, da den kritisk gjennomgår regjeringens policy i EU-saker. Før danske ministere drar til Rådsmøter i Brussel må de dele agendaen med Europautvalget. På denne måten forsikrer man seg at det ikke er flertall i Folketinget mot regjeringens posisjon. Danmark har nemlig lang tradisjon med mindretallsregjeringer.

Informasjonsinnhenting
- Det er jeg som står for informasjonsinnhentingen i Europaparlamentet, forklarer Svensen.

Representasjonskontoret samler inn informasjon på aktuelle tema som er oppe til diskusjon og rapporterer hjem. Vi har tett kontakt med danske medlemmer av Europaparlamentet (MEP).

- En gang i måneden arrangerer vi et uformelt møte mellom de danske MEPene hjemme i Folketinget og medlemmene av Europautvalget.

- Her driver vi med gjensidig idéutveksling, men det er viktig å påpeke at vi ikke jobber politisk. Vi må forholde oss nøytrale, da vi representerer Folketinget og ikke ett parti, poengterer Svensen.

- Nordmenn må bruke mulighetene
- Det er viktig at nordmenn bruker de mulighetene som finnes i EU, som for eksempel i administrasjonen her i Europaparlamentet. EØS-avtalen gir nemlig litt tilgang til EU-systemet, sier Svensen.


Source: Eivind André Evensen   |   Share on your network   |   print