A | A | A
Go to English site
Foto: EC Audiovisual Services.Foto: EC Audiovisual Services
Sist oppdatert: 26.01.2012 //

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møter 26. januar sin danske kollega, fødevareminister Mette Gjerskov i København. Tema for møtet er blant annet arbeidet med reformen av EUs fiskeripolitikk og oppfølgingen av felleserklæringen om å forby utkast i Skagerrak som ble undertegnet i november i fjor.

Les mer
Sist oppdatert: 26.01.2012 //

Ambisiøst, men allikevel realistisk og pragmatisk innstilt. Slik oppsummerte det danske formannskapet sitt program på transportområdet overfor Europaparlamentet. De viktigste sakene på danskenes agenda blir retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket og trinnvis innføring av Lufthavnpakken. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

Les mer
Foto: Marte Borhaug.
Sist oppdatert: 23.01.2012 //

EU har satt flere mål for å få et mer bærekraftig energisystem i 2020. – EUs energiagenda i 2012 strekker seg utover disse målene og det blir interessant å se hvilke signaler som kan komme for perioden etter 2020, forteller energiråd Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen.

Les mer
Foto: European Union - European Parliament.
Sist oppdatert: 23.01.2012 //

Det kan være forvirrende å prøve å holde oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder og ikke gjelder vedrørende koordineringen av økonomisk politikk og budsjettpolitikk mellom EU-landene, og hvordan ulike vedtak og initiativer forholder seg til hverandre. EU-delegasjonens finansråd Lars-Erik Østby forklarer.

Les mer
Foto: Morguefile.
Sist oppdatert: 23.01.2012 //

EU har siden 2006 hatt en dyrevelferdsstrategi. Et regelverk som baserer seg på en ”one size fits all”-tilnærming har skap utfordringer for flere medlemsland, og har ikke alltid gitt den ønskede effekten for dyrevelferden i EU. Europakommisjonens nye dyrevelferdsstrategi skal rette opp dette.

Les mer
Foto: Morguefile.
Sist oppdatert: 23.01.2012 //

Twitter er mer populært enn noen gang, skal vi tro nyhetsoverskiftene. EU-ansatte protesterer mot liten lønnsøkning og hva har en konges død med en fotballklubbs brød å gjøre? Alt dette og mer i uken som var.

Les mer
Foto: EC audiovisual service.
Sist oppdatert: 23.01.2012 //

Et treårig prosjekt for bedre finansiering av europeiske små og mellomstore bedrifter i Østersjøregionen ble avsluttet med en stor konferanse i Norway House 17. januar. - Prosjektet viser kreativitet og nytenkning for bedre finansieringsløsninger for små og mellomstore bedrifter i fremtiden, sier regionalråd Jan Edøy.

Les mer
Foto: Morguefile.
Sist oppdatert: 23.01.2012 //

19. januar inviterte Europakommisjonen til innspill om regulering av utslipp av klimagasser fra skip. Norske aktører vil kunne bidra med innspill til høringen, som avsluttes 12. april 2012.

Les mer
Arbeidsgruppen som søker Grundtvig-støtte til prosjektet SERVE. Fra venstre: Gerhard (Irland), Colm (Irland), Edina (Ungarn),Jan (Slovakia), Marta (Polen), Agnes (Tsjekkia), Eva (Tsjekkia), Olav (Norge). Foto: Privat.
Sist oppdatert: 23.01.2012 //

EU-programmet Grundtvig Frivillig 50+ gir støtte til seniorer slik at de kan reise til andre europeiske land for å drive med frivillig arbeid. Senioruniversitetet i Sveio kommune kan bli første norske prosjektdeltaker.

Les mer