Aktuelt

Førstemann i Parlamentet

Per S. Nestande (36) er Norges første nasjonale ekspert i Europaparlamentet. Dette er et ledd i regjeringens aktive europapolitikk.

09.11.2006 ::  

Brussel fra innsiden
- Det var et bevisst valg å komme til Brussel, sier Per S. Nestande, som begynte som nasjonal ekspert i begynnelsen av september. - Jeg ville bli kjent med Brussel fra innsiden, og som nasjonal ekspert blir man en del av EU-systemet, sier han, og legger til at han har vært i Brussel mange ganger før. Han har mye erfaring fra EU- og EØS-kooridinering og har deltatt i mange møter i Europakommisjonen og i EFTA. Han har jobbet med indre markedsspørsmål i flere år. Blant annet har han arbeidet mye med det omstridte tjenestedirektivet. Siviløkonomen er nå i permisjon fra stillingen som underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet, hvor han har jobbet i syv år. Før det var han i Landbruksdepartementet i fem år fra 1994, hvor han arbeidet mye med WTO-spørsmål.

Foto: Marianne Neraal

Økt makt til Parlamentet
Europaparlamentet har fått en stadig større innflytelse på utformingen av EUs politikk og regelverk, og derfor ønsker regjeringen å styrke dialogen med Parlamentet. Den såkalte medbestemmelsesprosedyren gir Parlamentet beslutningskompetanse på lik linje med Rådet innenfor visse områder, blant annet EUs indre marked. - Det er spesielt spennende å arbeide her nå som Parlamentet tydelig søker å øke sin innflytelse. Dette ble spesielt synlig i forbindelse med tjenestedirektivet, som har møtt enorm interesse også i Norge, sier Nestande. I handlingsplanen for regjeringens aktive europapolitikk, står det at formelle og uformelle nettverk inn mot Europaparlamentet er viktig for et bredt sett av aktører. Det å ha en nasjonal ekspert i Parlamentet, er et ledd i denne politikken.
Bruk nasjonale eksperter
– Jeg holder løpende kontakt med Nærings- og handelsdepartementet, og flere norske aktører har allerede vist sin interesse, blant annet fra Forbrukerrådet, NHO og LO. Nestande har også tatt kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og EFTA på eget initiativ. – Nasjonale eksperter sitter på mye nyttig informasjon, da vi er på innsiden av EU-systemet. – Det er en del av jobben å være i kontakt med aktører fra departementene, næringslivet og interesseorganisasjoner. Bruk oss! oppfordrer han.

Indre marked
Internal market and consumer protection (IMCO)-sekretariatet der Nestande er nasjonal ekspert, jobber med generelle spørsmål knyttet til det indre marked og har spesielt ansvar for fri bevegelse av varer og tjenester i det indre marked, samt forbrukersaker og offentlig innkjøp. Nestande tror hans hovedfokus vil være på indre markedssaker, da det er det han har arbeidet mye med tidligere. Det kan for eksempel være spennende å lære mer om spørsmål knyttet til fri vareflyt, sier Nestande, som sier det er mye å sette seg inn i nå i begynnelsen. – Jeg har vært her i under en måned, og det er derfor ikke avklart hvilke konkrete forslag jeg skal jobbe med. Det avhenger dessuten av hvilke forslag Komiteen faktisk får på bordet framover også. Til uken ser han frem til for første gang å dra til Strasbourg for å følge plenumsmøtene i Parlamentet, hvor de over 700 parlamentsmedlemmene møtes hver måned.

Kontakt Per S. Nestande:

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

- Det er viktig for Norge med en god dialog med Europaparlamentet, som stadig øker sin innflytelse i EU.Foto: Marianne Neraal

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007