Politikkområder

Politikkområder

Selv om Norge ikke er EU-medlem, er det etablert nære forbindelser med EU. I menyen til venstre har vi listet opp en rekke forskjellige politikkområder. Der vil du finne faktaark med informasjon om hvilke saker som hører inn under de ulike områdene i EU, og hvordan Norge deltar og blir berørt. Du finner også lenker til aktuelle institusjoner i EU og Norge innenfor hvert enkelt felt.

07.08.2007 :: Selv om Norge ikke er EU-medlem, er det etablert nære forbindelser med EU. Samarbeidet er tett og relasjonene gode på de aller fleste områder. Gjennom EØS-avtalen og Schengen-avtalen er samarbeidet formalisert og institusjonalisert når det gjelder det indre marked og deler av sikkerhets- og justissektoren.

Det er viktig å understreke at Norges forhold til EU går lengre enn disse formelle avtalene. EU og Norge samhandler tett på nesten alle politikk- og samfunnsområder.

Denne delen av hjemmesidene fokuserer på det generelle forholdet mellom Norge og EU innenfor en rekke slike politikkområder.

Det gjelder enten området er dekket av EØS-avtalen eller andre formaliserte avtaler. Norge tar også del i en rekke EU-aktiviteter på frivillig basis. Samtidig bidrar Norge med vesentlige midler til EUs budsjett gjennom de to finansieringsmekanismene innenfor EØS.

Send denne artikkelen til en venn  
Print version
Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007