Aktuelt

Kjemikalieregelverket - REACH

Europaparlamentet vedtok 13. desember EUs kjemikalieregelverk – REACH, og Rådet gjorde vedtak 18. desember. Her er en grundig og oversiktlig gjennomgang av REACH, som både forklarer bakgrunnen og formålet, hva REACH innebærer, samt en gjennomgang av EUs prosess og Norges innspill og deltakelse.

12.12.2006 (last changed: 20.12.2006) ::
På denne siden finner du en oversikt over alle de nye artiklene om REACH.

Bakgrunn og formål
12.12.2006: Europakommisjonen la 29. oktober 2003 fram et forslag til en ny forordning for kjemikalier som kalles REACH (”Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals”). Dette blir en felles regulering av nye og eksisterende stoffer og vil omfatte både rene stoffer, stoffer i stoffblandinger og enkelte stoffer i faste produkter. Les mer her.

Norges og EFTAs påvirkning
12.12.2006: Norge har både på egenhånd og gjennom EFTA fulgt arbeidet med REACH helt siden begynnelsen. Norge deltok på ekspertnivå i Kommisjonen, og har underveis i prosessen kommet med en rekke innspill gjennom møter på høyt politisk nivå, så vel som gjennom høringer og skriftlige innspill. Les mer her.

Registrering, evaluering og godkjenning
12.12.2006: REACH er den engelske forkortelsen for ”registrering, evaluering og autorisasjon av kjemikalier”. Les mer her.

Balanserer mellom miljø- og næringslivshensyn
12.12.2006: EUs nye kjemikalieregelverk, REACH, har nå landet på et kompromiss mellom industri- og miljøhensyn. – Norge hadde selvsagt ønsket et enda strengere kjemikalieregelverk. Men så langt jeg kan se, betyr ikke dette svekkelser i norsk kjemikalielovgivning, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. Les mer her.

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Miljøvernminister Helen Bjrønøy hadde ønsket seg et enda strengere regelverk, men kan ikke se at REACH vil svekke norsk kjemikalielovgivning.

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007