A | A | A
Go to English site

20 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

Sist oppdatert: 08.10.2010 // På EØS-komiteens møte 1. oktober ble 20 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen redegjorde også for ungdomssatsingen "Youth on the Move" og økonomisk styring.

Det ble avholdt møte i EFTAs faste komité og EØS-komiteen henholdsvis 30. september og 1. oktober. Island innehar formannskapet både i EØS og EFTA, og ambassadør Stefan Haukur Johannesson ledet begge møtene. Liechtenstein var representert ved ambassadør Kurt Jäger, og Kommisjonen var representert ved Alan Seatter. Norge var representert ved ambassadør Oda Helen Sletnes. 

Det stod 17 beslutninger (nr. 97/2010 - 113/2010) om innlemmelse av 20 rettsakter på dagsorden som alle ble vedtatt. Island tok forbehold for beslutning 102/2010. Les mer om de 20 rettsaktene her.

På møtet redegjorde Europakommisjonen for delstrategien ”Youth on the Move” som skal hjelpe ungdom i Europa i forhold til både utdanning og arbeid. Strategien er en av sju såkalte flaggskipinitiativ som inngår i EUs overordnete strategi Europa 2020.

Videre redegjorde Kommisjonen om forslagspakken for økt økonomisk samarbeid som Kommisjonen la fram onsdag 29. september. Kommisjonens forslag består av seks ulike lovforslag, blant annet endringer i de to viktigste regelverkene som styrer Stabilitets- og vekstpakten (SVP).

Innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nummer 216/2008 om Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) stod på dagsorden. EØS/EFTA-landene og Kommisjonen har en stund drøftet om kompetansen til å ilegge bøter overfor personer og foretak skal tillegges ESA eller medlemslandene.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/65/EF om audiovisuelle tjenester stod også på dagsorden. Saken har vært drøftet en tid, og EØS/EFTA-landene ønsker en tilpasning gjennom å opprettholde unntak, blant annet for alkoholreklame.


Del på nettet   |   print