A | A | A
Go to English site
Foto: Målfrid Bye Haugen/EU-delegasjonenKnut Arne Sanden er LOs faste representant i Brussel, der han har vært i 19 år. Foto: Målfrid Bye Haugen/EU-delegasjonen

19 år med arbeidsliv i førersetet

20.05.2010 // Siden 1991 har Landsorganisasjonen (LO) hatt kontor i Brussel. LO er en sterk tilhenger av EØS-avtalen, men er imot norsk EU-medlemskap. EU-direktiver om arbeidstid og foreldrepermisjon er noe av det LO er engasjert i, forteller Knut Arne Sanden.

– EØS-avtalen er viktig for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Det er arbeidsretten innenfor EØS-avtalen som opptar oss mest, sier Knut Arne Sanden, LOs faste representant i Brussel.

Med hensyn til arbeidsrett mener Sanden det er liten forskjell på å være med i EØS eller EU, der blant annet våre naboland Sverige og Danmark er med.

– Forskjellen er at vi ikke har noen norske parlamentarikere eller andre politikere på høyt nivå å forholde oss til her i Brussel.

Med fra starten

Forhandlingene om norsk EU-medlemskap førte til at LO etablerte seg i Brussel i 1991. Knut Arne Sanden har vært i Brussel siden starten. I noen år var han arbeidsråd ved den norske EU-delegasjonen. I dag er han en av to stykker som jobber ved LOs kontor i Brussel. Karin Enodd er rådgiver i en toårig periode.

– Det er nyttig å være her. Jeg har vært med på traktatforhandlinger i alle disse årene og har lært mye. Arbeidsmetodene er svært forskjellige i dag sammenlignet med 1991, da vi måtte lete fram alle papirer og sende informasjon via faks. Nå har vi internett og jeg kan bare videresende en lenke, forteller Sanden, som også er å finne på det sosiale mediet Twitter.

LO-kontoret i Brussel er med i paraplyorganisasjonen Den europeiske faglige samarbeidsorganisasjonen (DEFS). Det var norske LO som tok initiativet til dannelsen av DEFS i 1973, med det formål å møte utfordringer knyttet til europeisk integrasjon. Medlemskapet i DEFS førte til LO etablerte seg i International Trade Union House, sentralt i Brussel. Britiske, finske, danske og nederlandske arbeidslivsorganisasjoner holder til i samme bygg.

– Når vi holder til i samme bygg, er det lettere for oss å følge med på informasjonsstrømmen og fange opp hva de andre mener i ulike saker. Vi jobber spesielt mye sammen med andre nordiske organisasjoner, sier Sanden, og legger til at det kan dreie seg om direktiver angående arbeidstid, svangerskaps- og fødselspermisjon.

Arbeidstidsbestemmelser høyt på dagsordenen

LO-kontoret i Brussel bruker mye tid på informasjonsinnhenting. Det gjelder å være en viktig lyttepost som fanger opp informasjon raskest mulig, for deretter å rapportere dette hjem til Norge. Lobbyvirksomhet tar også mye tid. I tillegg lager kontoret programmer for noen hundre besøkende som kommer til Brussel hvert år. De tilreisende får omvisninger i sentrale europeiske organer som Europaparlamentet, EFTA og ESA (EFTAs overvåkningsorgan).

På det politiske planet står spørsmål om arbeidstid høyt på agendaen. Arbeidstidsdirektivet, som trolig vil bli revidert, er sentralt i så måte. EU-direktiver om arbeidstid for yrkessjåfører, post, tjenester og bruk av vikarer er også blant de aktuelle sakene LO-kontoret har brukt mye tid og ressurser på den siste tiden.

– Det må finnes regler for arbeidstid som gjør at arbeidstiden kan tilpasses den enkelte arbeidstager og et moderne familieliv, mener Sanden, som er opptatt av hvordan Lisboa-traktaten vil fungere, spesielt i forhold til arbeids- og sosialsaker.

Økonomiske utfordringer

Ifølge Sanden ligger det store utfordringer og venter de neste fem årene. En av de store utfordringene blir å bedre den økonomiske situasjonen etter finanskrisen. Han mener dette går ”utenpå” alle andre saker. Det er viktig å forstå EU-virkeligheten, men denne er ikke alltid like lett å formidle til Norge.

– Av og til er den norske virkeligheten litt uvirkelig sammenlignet med andre lands situasjon. Norge slipper mange økonomiske problemer. Vi burde kanskje være mer lydhøre, sier Sanden.

Han trives godt i Brussel. Her har han tilgang på norske aviser samt radio og fjernsyn, samtidig som han opplever hyggelige sider av Belgia. Sanden føler derfor han får det beste fra to verdener.


Kilde: Målfrid Bye Haugen   |   Del på nettet   |   print