A | A | A
Go to English site
Foto: Marte Borhaug, EU-delegasjonenFra venstre, statssekretær Ole Morten Geving, finansråd Tore Eriksen,statsråd Sigbjørn Johnsen og politisk rådgiver Randi Næss. Foto: Marte Borhaug, EU-delegasjonen

Finansministeren kjempet for norsk innskuddsgaranti i Brussel

16.11.2010 // Finansminister Sigbjørn Johnsen argumenterte for den norske innskuddsgarantien på to millioner kroner da han møtte kommissær for det indre marked, Michel Barnier, i Brussel 10. november.

EUs nye innskuddsgarantidirektiv trer i kraft fra nyttår, og innebærer en totalharmonisering av garantien for bankinnskudd til 100 000 euro, eller rundt 800 000 kroner. Den norske garantien dekker to millioner kroner per innskyter per bank, og ble opprettet i 1996 etter den norske bankkrisen tidlig på 1990-tallet. Dersom direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen, vil Norge måtte redusere sitt dekningsbeløp, noe finansministeren og den norske regjering ser det som meget viktig å unngå.

Aktiv i Brussel
Onsdag 10. november hadde finansministeren et møte med kommissær for det indre marked, Michel Barnier, om innskuddsgarantien. Under møtet argumenterte finansministeren for å beholde den norske bankgarantien på to millioner kroner, og poengterte at den norske ordningen aldri har vært konkurransevridende. Dette vil en også unngå i tiden framover ved at Norge er innstilt på at EU-banker som etablerer seg i Norge skal få ta del i den norske garantiordningen gjennom en videreføring av ”topping up”-ordningen. Norge vil også gå med på et eksportforbud, slik at norske banker som etablerer seg andre steder i EØS ikke får ta med seg det forhøyede dekningsbeløpet for konti i andre land.

– Det er svært viktig å beholde den norske innskuddsgarantiordningen. Den bidro til at det ikke ble såkalt ”run” mot norske banker blant norske innskytere under finanskrisen høsten 2008, og at det derfor heller ikke ble noen kundeflukt blant innskytere i norske banker. Dette er et viktig tiltak for å sikre folks trygghet for egne sparepenger, og tilliten til banksystemet i Norge, sier Sigbjørn Johnsen.

Barnier uttalte til NRK etter møtet at dette var et vanskelig spørsmål, og at Kommisjonen vil arbeide videre med saken.

Møtte Belgias finansminister
Finansministeren hadde også et bilateralt møte med Didier Reynders, Belgias finansminister og leder av rådet for EUs finansministre, ECOFIN. Saken om innskuddsgaranti ble også tatt opp her. Reynders redegjorde for utviklingen av økonomisk styring i EU og arbeidet med etableringen av en ny krisehåndteringsmekanisme. IMF-reform og G20 ble også diskutert.


Kilde: Marte Borhaug   |   Del på nettet   |   print