A | A | A
Go to English site
Foto: Flickr/cc/Milosz1 Foto: Flickr/cc/Milosz1

Tre nordmenn får forskningsstipend fra EU

12.11.2010 // Det europeiske forskningsrådet (ERC) bevilger årlig omlag 580 millioner euro til fremragende forskere. I år har to forskere fra Universitetet i Oslo og én forsker tilknyttet Universitetet i Bergen blitt tildelt stipend på til sammen omlag 36 millioner norske kroner.

Hans Kristian Eriksen, Brian Chase og Katja Franko Aas er de dyktige forskerne som har mottatt det prestisjefylte stipendet. Eriksen er førsteamanuensis ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Over de neste fem årene vil han motta 1,5 millioner euro, noe som tilsvarer omlag 12 millioner norske kroner. Eriksen forsker på om universet er likt i alle retninger, eller om det har en foretrukket retning.  Franko Aas er professor i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning dreier seg om ”Crimmigration” – altså å kontrollere kriminalitet ved Europas grenser. Brian Chase var ansatt som postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved universitetet i Bergen da stipendvinnerne ble annonsert, nå er han tilknyttet CNRS i Montpellier i Frankrike. De tre forskerne mottar til sammen omlag 36 millioner kroner over de neste 5 årene.

- Å motta dette forskningsstipendet betyr veldig mye. For det første er det en anerkjennelse og en bekreftelse fra virkelig kompetente kilder at det vi driver med har kvalitet og er viktig. ERC har vurdert både prosjektet og meg som prosjektleder, sier Katja Franko Aas.

Foto: Institutt for kriminologi og rettssosiologiKatja Franko Aas. Foto: Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Alle fagområder
Det europeiske forskningsrådet (ERC)s målsetting er å dele ut forskningsstipender til de aller beste europeiske forskerne.  ERC støtter forskning innenfor alle fagområder og oppmuntrer til tverrfaglige prosjekter. Stipendmottakerne kan ha alle nasjonaliteter, men må være tilknyttet en vertsinstitusjon i enten et EU-land eller et assosiert land, som for eksempel Norge. Årets stipendmottakere hadde 39 forskjellige nasjonaliteter. Det deles ut to typer bevilgninger, såkalte Starting Grants for forskere som tok sin doktorgrad for over to, men ikke mer enn tolv år siden, og Advanced Grants som deles ut til forskere som har kommet lengre i sin karriere. Alle de tre norske forskerne har mottatt Starting Grants. Dette er den tredje utdelingen av stipendet siden Det europeiske forskningsrådet ble lansert i 2007, som en del av EUs sjuende rammeprogram for forskning. Norge deltar i rammeprogrammet.

- Disse midlene gir oss stor frihet til å forske og det er en utrolig lettelse. Det er ingen føringer på hvordan forskningsmidlene skal brukes. Dette er svært positivt, fordi det gir oss anledning til selv å vurdere hvordan vi vil gjennomføre prosjektet vårt, forklarer Franko Aas.

Fremragende forskning
- Med disse utmerkelsene investerer ERC både i nye prosjekter og nye talenter. Fremragende forskning innenfor ny vitenskap som er finansiert av ERC er en forutsetning når man skal skape en innovasjonsunion. Dette henger sammen med Europa 2020-strategien om bærekraftig vekst, uttalte forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn på en pressekonferanse.

I år var det totalt 2873 søkere, noe som er en økning fra i fjor. Gjennomsnittsalderen på stipendmottakerne var 36 år, og over en fjerdedel var kvinner.

Les mer på Det europeiske forskningsrådets hjemmesider. 


Kilde: Rannveig Jevne   |   Del på nettet   |   print