A | A | A
Go to English site
Foto: Gunn BenjaminsenIngrid Fiskaa på EDD, her sammen med Dr. Mo Ibrahim. Foto: Gunn Benjaminsen

Norsk oljeerfaring på European Development Days

13.12.2010 // Statssekretær for utviklingssaker, Ingrid Fiskaa deltok 7. desember på European Development Days, hvor hun bidro med norske erfaringer med oljerikdommen. – Norge er ett av få land som har unngått at ressursrikdom har blitt en ulykke, sier Fiskaa.

6. og 7. desember samlet blant andre statsledere, akademikere og frivillige organisasjoner seg i Brussel for å delta på European Development Days (EDD), som ble avholdt for femte gang. EDD er et ledende og uformelt europeisk forum for spørsmål rundt internasjonalt utviklingssamarbeid. I år deltok presidentene fra Benin, Burkina Faso, Rwanda, Tanzania og Malawi, i tillegg til statsministrene fra Zimbabwe og det palestinske området. Jacques Chirac, tidligere president i Frankrike, holdt et innlegg på avslutningsseremonien, hvor også Aung San Suu Kyi holdt et videoinnlegg fra Myanmar. Les mer på EDDs nettside.

- Det er viktig at Norge deltar på European Development Days fordi det er en møteplass av stor betydning for utviklingssamarbeid, og hvor aktører fra Europa og resten av verden møtes, sier statssekretær Fiskaa.

NRC forenlig med norsk utviklingspolitikk
Fiskaa satt i panelet på en rundebordsdiskusjon om det globale initiativet National Resource Charter (NRC), et dokument som inneholder retningslinjer for forvaltning av ikke-fornybare naturressurser. Dokumentet er utarbeidet av en uavhengig gruppe økonomer, jurister og samfunnsvitere. Les mer om NRC HER.

- Natural Resource Charter er et bra initiativ som passer godt sammen med norsk utviklingspolitikk, sier Fiskaa.

I rundebordsdiskusjonen var blant annet den Afrikanske Union og Generaldirektoratet for miljø, samt Liberia og Ghana representert. Dessuten deltok Mo Ibrahim, som er styremedlem i NRC. 

- Norge er representert i denne rundebordsdiskusjonen fordi vi sitter på verdifull erfaring. Vi er ett av kun få ressursrike land i verden som har klart å unngå at ressursrikdom har blitt en ulykke for landet, sier Fiskaa. 

Naturressurser og fattgidom
- Afrika står potensielt overfor sin største tapte mulighet noen sinne. Verdiene som finnes på det afrikanske kontinentet kan utgjøre mye mer enn utviklingshjelpen kontinentet i dag mottar, sa Paul Collier, moderator i rundebordsdiskusjonen. Han er leder for Oxford Universitys Senter for afrikanske økonomier og har satt sammen ekspertgruppen bak NRC.

- Norge er et land som har gått fra å være fattigst i Skandinavia til å oppnå den høyeste levestandarden i verden som følge av oljerikdommen, sa Collier. Kontrasten mellom Norge og de fleste ressursrike statene i Afrika er derfor enorm. Afrika er et relativt tynt befolket kontinen med store forekomster av naturressurser, men med enorm fattigdom og ulikhet mellom innbyggerne.

Norske erfaringer
-Oljerikdommen har for det meste vært positivt for Norge, sa Fiskaa i innlegget sitt. Hun la vekt på hvordan Norge hadde håndtert både prosessen med oljeutvinning og bruk av inntektene fra oljesektoren. Fiskaa trakk for eksempel fram at utenlandske investeringer i oljesektoren hadde blitt ønsket velkommen i Norge etter at vi hadde funnet oljen. Investeringene skjedde imidlertid under våre forutsetninger, noe som blant annet inkluderte et høyt skattenivå.

Fiskaa sa at Norge allerede hadde hatt inntekter fra vannkraft da vi begynte oljeutvinningen, men at inntektene i mange tilfeller hadde forsvunnet ut av Norge og til våre naboland. Dessuten hadde Norge allerede utviklet sterke institusjoner, vi hadde en godt utviklet infrastruktur og en sterk og aktiv fagbevegelse.


- Norges situasjon da vi begynte å få inntekter fra oljeutvinningen er derfor ikke nødvendigvis direkte overførbar til dagens utviklingsland som har store forekomster av naturressurser, sa Fiskaa.


Kilde: Gunn Benjaminsen   |   Del på nettet   |   print

Visste du at...

  • Formålet med Natural Resource Charter er å bistå styresmakter og samfunn i land med store ikke-fornybare ressurser til å forvalte ressursene på en måte som genererer økonomisk vekst, bidrar til befolkningens velferd og er miljømessig bærekraftig.
  • National Resource Charter er et dokument som inneholder tolv retningsgivende forskrifter. Den tar for seg alle trinn i prosessen med å utvinne ikke-fornybare naturressurser. 
  • Dokumentet er utarbeidet av en uavhengig gruppe økonomer, jurister og samfunnsvitere. Ekspertgruppen ledes av et styre med tidligere president i Mexico, Ernesto Zedillo i spissen. Mo Ibrahim, som deltok i rundeborddiskusjonen sammen med Fiskaa, sitter også i styret.