A | A | A
Go to English site
Foto: EC Audiovisual Service Foto: EC Audiovisual Service

Aktiv alderdom på agendaen

13.12.2010 // 2012 blir året for aktiv alderdom i Europa. Samtidig har Europakommisjonen lansert pilotprosjektet ”sunn og aktiv aldring” som en del av innovasjonsunionen. Det er med andre ord duket for et sterkere fokus på den eldre garde i de nærmeste årene.

Fra 2012 vil Europas arbeidsføre befolkning begynne å minke, mens andelen som er over 60 vil fortsette å øke med omlag to millioner hvert år. Det sterkeste presset ventes å være fra 2015-2035 når den såkalte babyboomgenerasjonen når pensjonsalder. Dette skaper utfordringer når det gjelder å bevare bærekraftige offentlige støtteordninger, særlig når det gjelder finansiering av helsetjenester og pensjon.

Europeisk år for aktiv alderdom
I år er det europeiske året for bekjempelse av fattigdom, neste år er det europeiske frivillighetsåret mens 2012 er året for aktiv alderdom i Europa. Initiativet vil skape bedre arbeidsmuligheter og arbeidsforhold for den økende andelen eldre mennesker i Europa. Eldrebølgen skaper nye sosiale behov, og dette ønsker EU å adressere. Et økt fokus på aktiv alderdom er et økt fokus på solidaritet mellom generasjoner.

Aktiv alderdom handler om å la eldre stå i arbeid lenger, ha god helse, men også å kunne bidra til samfunnet på andre måter, eksempelvis gjennom frivillighet. Denne målsettingen kan kun oppnås gjennom en rekke politiske initiativ på alle myndighetsnivåer. Europakommisjonen skriver på sine hjemmesider at EU kan spille en rolle når det kommer til områder innenfor sysselsetting, transport, informasjonssamfunnet, sosial beskyttelse og inkludering, men hovedansvaret ligger hos nasjonale og lokale myndigheter.

Partnerskap for innovasjon om sunn og aktiv aldring
Innovasjonsunionen er ett av flaggskipene i Europa 2020-strategien. Sunn og aktiv aldring er valgt som pilotprosjekt for innovasjonspartnerskapet. Europakommisjonen foreslår at partnerskapet skal rettes mot mennesker i alderen 50+. Partnerskapet skal bidra til å oppgradere innovasjon som kan møte utfordringene ved Europas aldrende befolkning, sørge for at nye ideer og løsninger formidles mellom involverte aktører i Europa og stimulere til mer nytenkning og kunnskapsformidling om hva som virker for å fremme sunn aldring, ikke minst med tanke på de nye medlemslandene.

26. november holdt Europakommisjonen en høringskonferanse om partnerskapet i Brussel. Helsekommissær John M. Dalli og kommissær for den digitale agenda Neelie Kroes holdt begge innlegg til støtte for dette tverrfaglige partnerskapet. Kroes påpekte at svært mye teknologi allerede er utviklet, og at vår utfordring ligger i å være åpen og mottakelig for teknologien – og ta den i bruk. Dalli uttalte at partnerskapet ikke skal være en arena for diskusjon, men et verktøy for handling.


Kilde: Rannveig Jevne   |   Del på nettet   |   print