A | A | A
Go to English site

Praktikantmuligheter for nordmenn i EU

28.04.2009 // EU-institusjonene har mange populære praktikantprogram som i visse tilfeller også kan være åpne for nordmenn. Men det finnes også en rekke andre muligheter for dem som ønsker seg en EU-relatert praktikantstilling.

Å jobbe som praktikant kan være hardt arbeid, og tidvis lite takknemlig med tanke på lønnsbetingelser. Men det som er gjennomgående positivt med praktikantordningene er at de tilbyr en unik mulighet for studenter og nyutdannede til å få en fot innenfor arbeidslivets dører. Og selv om de fleste søkerne har bakgrunn fra økonomi, juss eller statsvitenskap, finnes det muligheter for folk med ulik studiebakgrunn. Her følger en oversikt over EU-relaterte praktikantstilliner:

EU-relaterte praktikantordninger
Norges EU-delegasjon i Brussel og den norske ambassaden i Belgia er et eksempel på en slik unik mulighet. Her finnes et spennende tilbud for studenter og nyutdannede som er interessert i å lære mer om Norges forhold til EU og samtidig få et innblikk i hvordan en stor norsk utenriksstasjon fungerer. Søknadsfristen for vårsemesteret er 10. november og for høstsemesteret er søknadsfristen 10. mai.

Norges faste delegasjon til Europarådet søker også sesongpraktikanter. Europarådet i Strasbourg er heller ingen EU-tilknyttet organisasjon som sådan, men som sete for de månedlige plenumssesjonene for Europaparlamentet, har de en spennende praktikantordning å tilby. Her får praktikanten et godt innblikk i multilateralt samarbeid generelt og mer spesifikt i hvordan Norges interesser fremmes gjennom arbeidet i Europarådets styrende organer. To praktikanter søkes til Strasbourg for perioden 1. september til 15. desember.

NATOs hovedkvarter i Brussel har et eget praktikantprogram på vanligvis seks måneder for studenter. Programmet tilbyr et begrenset antall studenter eller nylig uteksaminerte kandidater fra alle NATOs medlemsland en mulighet til å arbeide som praktikant i NATOs internasjonale stab ved hovedkvarteret. Søknadsprosedyren for praktikantopphold ved NATO er omfattende, og det er kun en søknadsfrist i året.

EFTA-sekreteriatet tilbyr traineeplasser for statsborgere fra alle EFTA-landene (Norge, Island, Lichtenstein og Sveits), med divisjoner i både Brussel, Genève og Luxembourg, avhengig av hvilket fagfelt man ønsker. Traineeordningen tar inn ni praktikanter hvert halvår, og søknadsfristen er henholdsvis 15. november for våroppholdet og 15. mai for høstoppholdet.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA), tilbyr nyutdannede studenter en praktikantordning hvor de blir tilbudt opplæring i ESAs funksjoner, ved å assistere og ta del i den daglige driften av organet. Søknadsfristen er 1. juni.

EFTA-domstolen i Luxembourg gir en unik mulighet til å se EØS-retten i praksis. Domstolen tar i mot søknader to ganger i året: 15. juli og 15. november. Praktikantperiodene er på 2-4 måneder og stillingene er tiltenkt nyutdannede eller studenter som befinner seg i siste del av utdanningen sin. Stillingene i kabinettene er for personer med juridisk utdannelse og det er fordelaktig med EU/EØS-spesialisering. Stillingen i administrasjonen er åpen også for personer uten juridisk tilknytning, da særlig statsvitere og økonomer med interesse for administrering av internasjonale domstoler.

Europakommisjonens delegasjon til Norge  har diplomatisk status, og ivaretar forbindelsene mellom EU og Norge. Hovedoppgavene er å ivareta det bilaterale forholdet, formidle informasjon om EU og rapportere til Brussel om norsk politikk. De tilbyr et ulønnet praksisopphold på 3-4 måneder i Oslo, med oppstart i august og november.

De norske regionskontorene, foruten Stavanger-regionens Brusselkontor, har praktikantordninger hvor studenter oppfordres til å søke. Ta direkte kontakt med henholdsvis Nord-Norges Europakontor, Vest-Norges Brusselkontor, Sørlandets Europakontor, Trøndelags Europakontor eller Oslo-regionens Europakontor for forespørsler vedrørende deres praktikantordninger. Man behøver ikke være fra den respektive regionen i Norge for å søke og kan derfor søke i både "øst og vest".

European Space Agency (ESA), som Norge er medlem av, med kontorer i henholdsvis Paris, Noordwijk (Nederland), Darmstadt (Tyskland) eller Franscati (Roma, Italia), tilbyr praktikantopphold på flere felter, som økonomi, public relations, human resources etc, men hovedsakelig innenfor ingeniørområder og andre vitenskapsfelt.

Advokatfirmaet Schjødt har en (til tider to) praktikantstillinger ved sitt Brusselkontor. Stillingen innebærer utelukkende arbeide med europeisk rett, oftest på engelsk. Søkere kan henvende seg til .

FNs Regionale Informasjonskontor (UNRIC) i Brussel har ikke et løpende praktikantprogram, men vurderer søknader fortløpende. På disse hjemmesidene kan du også finne andre spennende stillinger i FN-systemet.  

Det kan også være en idé å gå inn på EU-delegasjonens oversikt over norske aktører i Brussel og henvende seg direkte til potensielle arbeidsgivere.

Praktikantordninger i EU-institusjonene
Europakommisjonen søker primært praktikanter fra EUs medlems- og kandidatland. Men de åpner også for et begrenset antall praktikanter fra land utenfor EU dersom det er ressurser til det. Les mer om praktikantordningen i Kommisjonen her og se reglene for hvem som kan søke osv. her.

Europaparlamentet søker også primært praktikanter fra EUs medlems- og søkerland. Men også innbyggere i andre land kan få innvilget praktikantopphold i særlige tilfeller. Maksimalt fem prosent av praktikantene i Europaparlamentet kan komme fra tredjeland. Les reglene for hvem som kan søke her. 

Andre spennende praktikantordninger:
OSCE-sekreteriatet i Wien er heller ingen Brusselbasert organisasjon, ei heller direkte EU-relatert, men som en europeisk sikkerhetsorganisasjon som Norge er medlem i, finnes det praktikantmuligheter for nordmenn.

Også FN-byrået Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) i Genève tar inn praktikanter i 3-6 måneder fra alle nasjonaliteter.

Det finnes flere slike alternative praktikantmuligheter. Med litt research kan man finne noe for alle og enhver.

Sist oppdatert: 16. november 2010


Kilde: Eivind André Evensen   |   Del på nettet   |   print