A | A | A
Go to English site
Sist oppdatert: 16.01.2012 //

Europaparlamentet spiller en stadig mer sentral rolle i EU, og med Lisboa-traktaten har de folkevalgte fått betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. Det er derfor en prioritert oppgave for EU-delegasjonen å følge Europaparlamentets arbeid.

Les mer
Utgående president i Europaparlamentet Jerzy Buzek (til venstre) og ny president Martin Schulz. Foto: European Union - European Parliament.
Sist oppdatert: 23.01.2012 //

Martin Schulz, tidligere leder for sosialistgruppen, er ny president i Europaparlamentet. Situasjonen i Ungarn og prioriteringene for det danske formannskapet var blant andre sentrale saker på agendaen under Europaparlamentets første plenumssesjon. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

Les mer
Mario Draghi i Europaparlamentet. Foto: European Parliament.
Sist oppdatert: 05.12.2011 //

Under Europaparlamentets minisesjon i Brussel 30. november og 1. desember var mest interesse knyttet til møtet med den nye presidenten i den europeiske sentralbanken (ESB), Mario Draghi. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

Les mer
Europaparlamentet spiller en viktig rolle i EUs beslutningsprosess, sammen med Europakommisjonen og Rådet. Foto: European Parliament.
Sist oppdatert: 07.11.2011 //

Lurer du på hvordan regelverk blir til i EU og hvordan Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet samarbeider om prosessen? Her kan du følge historien om hvordan EU-regelverket for innholdsfortegnelse på matvarer ble til, et regelverk som trolig også vil gjelde i Norge.

Les mer
Les mer
Europaparlamentets president Jerzy Buzek holdt sin avskjedstale under plenumssesjonen i Strasbourg 15. desember. Foto: European Union - European Parliament.
Sist oppdatert: 19.12.2011 //

Europaparlamentet debatterte utenriksspørsmål, forsvarspolitikk og menneskerettigheter med høyrepresentant Catherine Ashton og utfallet av møtet i det europeiske råd 8.-9. desember med Kommisjonens president José Manuel Barroso og rådspresident Herman Van Rompuy da de møttes til årets siste plenumssamling. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

Les mer
Foto: Marte Borhaug, EU-delegasjonen.
Sist oppdatert: 05.12.2011 //

Europaparlamentets transportkomité ønsker mer konkrete mål for CO2-kutt for hvert trafikkslag og vil ha et charter for passasjerrettigheter. Det er blant deres innspill til Europakommisjonens veikart for transportpolitikk frem mot 2050. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

Les mer
EU-delegasjonen samler all informasjon og rapportering fra Europaparlamentet ett sted på våre nettsider. Foto: European Union.
Sist oppdatert: 12.09.2011 //

Europaparlamentet har fått mer makt og innflytelse og har utviklet seg til å bli en sentral arena for politisk debatt. EU-delegasjonen følger utviklingen, og du vil nå lett kunne følge med i vår rapportering og finne informasjon om Europaparlamentet ett sted på våre nettsider.

Les mer
Sist oppdatert: 23.01.2012 //
Les mer